Disclaimer

De applicatie schoolapp-po is ontwikkeld ten behoeve van het basonderwijs om de communicatie tussen de school en ouders makkelijker en sneller te laten verlopen. Wij hebben veel inspanningen geleverd in het realiseren van de juiste werking van deze applicatie. De bewerkingen zijn gecontroleerd maar niet gegarandeerd foutloos of vrij van andere onrechtmatigheden. PentaRho en AppIQ Software accepteren dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie, noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of als gevolg van technische problemen met de website.