Online training Formatieplanner-po en CAO-PO

De Formatieplanner-po.nl biedt de mogelijkheid om een training te volgen over de CAO-PO in relatie tot de Formatieplanner-po.nl en het gebruik hiervan. Een groot aantal gebruikers heeft aangegeven deze training zeer op prijs te stellen. De trainingen kunnen zowel online als op locatie gevolgd worden.

Inhoud van de training
Tijdens deze 2 uur durende training komt het gebruik van de Formatieplanner-po.nl aan de orde. De applicatie wordt stapsgewijs doorlopen met handige tips en concrete voorbeelden uit de praktijk. Naast het leren omgaan met de Formatieplanner-po wordt ingegaan op vragen die een relatie hebben met de interpretatie en uitvoering van de afspraken vanuit de CAO-PO. De opgedane kennis wordt tijdens de (online) sessies direct toegepast in de eigen werkomgeving. Dat wil zeggen dat deelnemers aan het eind van de training grotendeels de formatieplanner-po.nl hebben ingevuld voor het komende schooljaar voor hun eigen school. Daarnaast is er kennis opgedaan over de CAO. De kosten voor deze training bedragen € 250,- per school (max twee deelnemers)

Wij kunnen ook trainingen op maat verzorgen. Zo is het mogelijk om dagtrainingen te volgen waarbij op locatie meerdere scholen uit uw bestuur tegelijk geïnstrueerd worden in het gebruik van de Formatieplanner-PO. Stichtingsbrede afspraken kunnen dan gemaakt worden over bijvoorbeeld nascholing of inzet duurzame inzetbaarheid.

Ook kunnen we dagtrainingen voor scholen verzorgen met als doel om in 1 dag de formatieplanner helemaal gevuld te hebben voor het komende schooljaar.

Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met formatieplanner-po@pentarho.nl