What’s new

//What’s new
What’s new 2019-09-19T14:56:49+02:00

WHAT’S NEW:

De belangrijkste aanpassingen voor versie 2020-2021 van de Formatieplanner-po.nl op basis van ervaringsgegevens van onze gebruikers:

Van 930 naar 940 lesuren

Sinds 2018-2019 is het in de Formatieplanner-po.nl (naast het werken met exacte schooljaren) ook mogelijk om te werken met gemiddelde schooljaren bij het plannen van de medewerkers.

  • Bij het werken met exacte schooljaren wordt een planning gemaakt gerelateerd aan de kalender van het betreffende schooljaar. Dit betekent dat het aantal lesuren wat gemaakt gaat worden (bijvoorbeeld bij een lang of een kort schooljaar) kan afwijken van het gemiddelde zoals de leerlingen dat maken. Dit loopt nl. van 1 oktober tot 1 oktober. Gevolg is dat het ene schooljaar een medewerker meer lesgebonden uren maakt dan het andere schooljaar, wat consequenties heeft voor de overige uren.
  • Bij het werken met gemiddelde schooljaren loopt de urenberekening synchroon met het gemiddelde van de leerlingen. Dit betekent dat ieder jaar hetzelfde kan zijn. Vanzelfsprekend kan de planning van de medewerker dan niet op een kalender worden weergegeven, dit loopt niet synchroon bij het werken met een gemiddeld aantal schoolweken.

Tijdens het invoeren en/of bij het plannen van de medewerkers kan worden gekozen welke systematiek wordt gebruikt. Voor meer informatie; zie handleiding.

Inventarisatie

Voorafgaand aan het invullen van een aantal gegevens in de Formatieplanner-po.nl wordt een inventarisatie gehouden onder de medewerkers. Hierin kunnen medewerkers hun voorkeuren aangeven voor het volgende schooljaar. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden bij het opstellen van een werkverdelingsplan.