FUNCTIONALITEIT

De applicatie is web-based. Dit betekent dat de gebruiker geen software op een computer hoeft te installeren, maar via een webbrowser direct van het programma gebruik kan maken.

Door de items in de menubalk binnen de applicatie van links naar rechts door te lopen kunnen er geen stappen gemist worden in het proces.

De te doorlopen stappen zijn:

  • Inventariseren van wensen voor het nieuwe schooljaar bij medewerkers;
  • Groepen toevoegen, bekijken en bewerken
  • Vakanties, vrije dagen en studiedagen inplannen;
  • Medewerkers (leerkrachten en ondersteuners) toevoegen, bekijken en bewerken;
  • (Lesgevende) taken plannen, medewerkers koppelen aan studiedagen, scholings- en/of duurzame inzetbaarheidsafspraken vastleggen;
  • Schooltaken normeren en koppelen aan medewerkers.

Urenoverzichten per groep, overzichten van de inzet per medewerkers en een overzicht van de schooltaken kunnen gegeneerd worden naar PDF bestanden.