Veelgestelde vragen (FAQ)

A. De Formatieplanner-po is een gebruiksvriendelijke applicatie voor het basisonderwijs. Het programma is web-based, wat wil zeggen dat u geen software hoeft te installeren op uw netwerk of computer. U kunt overal inloggen waar u een internetverbinding heeft. In de applicatie kunt u roosters voor de groepen van uw school invoeren. U kunt vakantie- en studiedagen invoeren en op basis hiervan een urenberekening

laten maken voor de leerlingen.
Daarnaast kunt u leerkrachten invoeren. U kunt via het invoeren van enkele gegevens laten uitrekenen wat er van een leerkracht aan werkzaamheden verwacht mag worden, gerelateerd aan de werktijdfactor. U kunt lesgevende uren voor de leerkracht inplannen, daarnaast kunt u uw afspraken over duurzame inzetbaarheid en professionalisering vastleggen. Ook kunt u de overige schooltaken uit uw taakbeleid normeren en koppelen aan leerkrachten.

A. U krijgt via de mail een factuur en uw inloggegevens. Daarmee kunt u direct aan de slag. Gezien de tijdsdruk aan het eind van een schooljaar vinden wij dit van belang. We gaan ervan uit dat u de factuur binnen de gestelde 14 dagen betaalt.

A. U kunt zich aanmelden via de inlogpagina van Formatieplanner-po.nl. Via de knop “aanmelden” komt u bij een invulformulier, uw gegevens worden daarna direct doorgestuurd, uw aanmelding wordt dan zo snel mogelijk verwerkt.

A. Nee, deze versie heeft geen printbare kalender. We proberen dit in de volgende versie te realiseren. U kunt wel een lijst printen met de lesactiviteiten van de leerkracht.

A. Dit is afhankelijk van uw eigen situatie. Indien het gaat om een kleine nevenvestiging of dislocatie en de schooltijden, het taakbeleid en de afspraken over de invulling van de uren zijn gelijk dan hoeft dit niet. Gaat het eigenlijk om een ander school dan adviseren wij nog een inlogcode aan te schaffen om overzichtelijk te kunnen werken.

A. De berekening van de lestijd wordt in deze optie in de Formatieplanner-po.nl exact berekend. Dit kan betekenen dat de uitkomst van uw planning anders is dan u tot nu toe gewend bent geweest. Ook is het mogelijk om te werken met de optie “gemiddelde schooljaren” Door te werken met een gemiddeld aantal schoolweken maken leerkrachten feitelijk bijna altijd te veel of te weinig lesgebonden uren als we het relateren aan een kalender. In de Formatieplanner-po.nl hebben we ervoor gekozen ook de optie “exacte schooljaren” op te nemen. In de overzichten zijn dan ook deze uren terug te vinden gerelateerd aan de werktijdfactor. Deze uren worden exact ingepland waardoor er dus bij het inplannen van de lesgebonden uren in deze situatie een verschil kan zijn in vergelijking met het werken met gemiddelde schooljaren.

Wij vinden het van belang dat bij beide opties duidelijk is hoeveel een werknemer moet werken en hoeveel hij of zij daar feitelijk qua lesgebonden tijd van ingepland wordt. Daarnaast is het van belang hoeveel uur er beschikbaar is voor duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken. Het is dan aan de school om in overleg met de werknemer hier conclusies uit te trekken. Zo kan bijvoorbeeld, binnen het basismodel afgeweken worden van de maximale lestaak, mocht dit aan de orde zijn. (zie 2A10.2 cao-po)

U heeft dus de optie om te kiezen om te werken met gemiddelde schooljaren of met exacte schooljaren.

A. Indien u na het plannen van leerkrachten nog extra vakantiedagen toevoegt worden de lesgevende taken van de betrokken leerkracht niet bij elke optie automatisch uitgepland. Dit moet u handmatig doen. Dit vergroot de kans op vergissingen.

A. U gaat naar leerkracht- les toevoegen om een reeks in te plannen lesuren aan te geven. Onder in het scherm ziet u een lijst met geplande activiteiten verschijnen, hier kunt u sorteren op verschillende items en deze verwijderen.
Daarnaast kunt u ook via leerkracht – bekijken, de inplande data op een kalender zien. Als u met de linkermuisknop op een datum gaat staan en hier klikt kunt u eenvoudig losse dagen inplannen en verwijderen.

A. De berekening van deze werktijdfactor is dusdanig complex dat dit beter overgelaten kan worden aan de afdeling O&O van uw organisatie of aan het administratiekantoor. Vaak ligt hier ook nog een salarisberekening aan ten grondslag. Deze berekening vereist specifieke kennis.

A. De applicatie wordt jaarlijks ge-update naar de laatste regelgeving en inzichten. Gebruikerservaringen worden jaarlijks meegenomen om de applicatie te optimaliseren.

  • Er vindt geen automatische verlenging plaats. Jaarlijks wordt gevraagd of het abonnement moet worden verlengd. Vooraf opzeggen is niet nodig.
  • Elk jaar worden de basisgegevens van de school automatisch naar het volgende schooljaar overgezet. Niet alle gegevens hoeven opnieuw te worden ingevoerd.

A. Een kalenderjaar heeft 365 dagen, bij een schrikkeljaar 366. Dat zijn 52 weken + 1 of 2 dagen.

Wanneer 30 september een lesdag is, tellen we dit mee bij de invoering van vakantie dagen en vrije dagen. In een schrikkeljaar wordt 29 september ook meegeteld (wanneer dit ook een lesdag is). Het programma houdt hier zelf rekening mee.

A. Dat klopt. Op het moment dat u bij het inplannen van de vakanties aangeeft dat het om een studiedag gaat wordt deze in een aparte kolom bij het medewerkers-gedeelte bovenin het menu weergegeven. U kunt daar medewerkers koppelen aan de studiedagen waardoor hun uren worden meegenomen op het overzicht.

A. Dat klopt. Met ingang van schooljaar 2019 – 2020 wordt er in de CAO vanuit gegaan dat medewerkers (met een fulltime functie) 940 uur lesgevende taken heeft. In de Formatieplanner is dit in de berekeningen aangepast.

A. Dit heeft te maken met de internetbrowser die wordt gebruikt. Een actuele browser is een ‘must’. Uit ervaring blijkt dat Google Chrome de beste browser is.